Det er få emner i finans som er så omdiskutert som shortsalg. Forståelig nok kan det vekke sterke følelser for enkelte om en markedsaktør har satt en short i et selskap du har aksjer i, og har stor tro på. Det samme kan sies for de som jobber i og leder et selskap som blir «angrepet». Kanskje spesielt i de enkelte tilfellene hvor større fond tar en stor shortposisjon og publiserer sin analyse på Twitter, kjent som «Guerilla Shorting». Dette er noe kvartetten Citron Research, Hindenburg Research, MuddyWaters og Wolfpack Research har gjort til sitt varemerke.

Enkelte går så langt som å mene det ikke burde være lov, fordi de oppfatter at det kan lede til markedsmanipulasjon.

På den andre siden har du aktører som mener at shortsalg er samfunnsnyttig. De mener at verdsettelsen i markedet blir bedre, bidrar til økt likviditet, og enkelte har fått et monetært incentiv for å avdekke regnskapsjuks eller svindel.

Bakgrunnen for at jeg har valgt å skrive om shortsalg er fordi minst én av mine long tabber kunne vært unngått, hadde jeg forstått hvordan shortselgere tenker. For å bli en bedre investor er det helt nødvendig å anvende omvendt tankeprosess. Jeg tror derfor dette innlegget vil være vel så nyttig for de som ikke driver med shortsalg.

I dette innlegget skal du få en grundig innføring i fundamentalt shortsalg i teori og praksis.

Shortsalg

Helt grunnleggende betyr det å være short å satse på kursnedgang. Det er flere måter å få satt en short-posisjon. Den vanligste metoden å gjøre det på er ved å låne aksjer av en bank/meglerhus for deretter å selge disse i markedet. Om du ikke får lånt aksjer av en motpart, vil du heller ikke få solgt aksjen short. Den mest tradisjonelle måten å shorte på gjøres eksempelvis ved at Investor A låner 1000 aksjer i ABC A/S, for deretter å selge disse for 50,- i markedet.

Investor A vil nå sitte med -1000 aksjer og en sum i depoet på 50.000, for aksjene som er solgt. Shortposisjonen lukkes typisk ved at Investor A kjøper tilbake aksjene i markedet. Om Investor A lykkes med å kjøpe tilbake aksjene på 40,- vil vedkommende ha tjent 10.000,- på denne handelen eksklusive kostnader (kurtasje +rentekostnader).

Skulle derimot Investor A være så uheldig at ABC A/S stiger til 125,- vil tapet være på 75.000. I det scenarioet ville tapet overstige det investerte beløpet. Om en longposisjon utgjør 10% av porteføljen og halverer seg vil den utgjøre 5%, gitt alt annet likt. I en situasjon der en shortposisjon dobler seg, vil den alt annet likt utgjøre en dobbelt så stor posisjon i porteføljen. Tabber eller posisjoner som går mot deg blir større. Dette risk/reward eksempelet er kun en av flere årsaker til at shortsalg er meget krevende. På grunn av denne «dårlig» risk-reward blir naturligvis også nødt til å benytte stop-loss.

Kostnader

I og med at Investor A har lånt aksjene, betales det renter for lånet av disse aksjene. Renten avhenger av volatilitet og tilbud/etterspørsel. I juni 2019 var den årlige renten 140% for å låne aksjer i Tilray Inc. Dette var på grunn av høy etterspørsel fra shortere og en helt ekstrem volatilitet. I og med at renten som betales for å sette short posisjoner kan være såpass høy holder det ikke å ha rett kun i retning, men i tillegg er man avhengig å få timingen rett.

I tillegg til rentekostnader for lån av aksjer, kommer det også som regel engangsavgift og kurtasje.

Utbytte

Dersom du er short når ABC A/S går ex-ubytte faller kursen normalt tilsvarende som utbetalt utbytte. Lånetaker blir dermed pliktig til å betale utbytte til vedkommende som har lånt ut aksjene. Teknisk sett vil utbytte være et beløp du vil skylde din megler, skulle du være short en utbytteaksje på ex-utbytte.

Dekket og Udekket Shortsalg

Dekket shortsalg foregår ved at man låner aksjene av en bank/meglerhus før man selger short, som beskrevet. Udekket også kalt nakent shortsalg betyr at du selger aksjen short, uten å ha sørget for å låne aksjene på forhånd. Det betyr i teorien at du kan selge aksjer som faktisk ikke eksisterer eller er tilgjengelig for tilbakelevering på et senere tidspunkt.

Selskaper med en lav fri flyt av aksjer, høy volatilitet og stor interesse for shorting er selskaper hvor naken shorting har kunnet forekomme, selv etter at det ble forbudt. Selv om dette er ulovlig, mener enkelte markedsaktører at det bidrar til å øke likviditeten og bidra til en bedre verdsettelse. I USA ble nakent shortsalg ulovlig i kjølvannet av finanskrisen (SEC Issues New Rules to Protect Investors Against Naked Short Selling Abuses). Naken shorting kan være skadelig, dette gjelder primært mindre børsnoterte foretak som må hente penger i markedet samt finansforetak under press. Det var i kjølvannet av dette at nakents shortsalg ble forbud etter finanskrisen.

Derivater

Det er heller ikke uvanlig å foreta shortsalg ved å benytte seg av put-opsjoner (salgsopsjoner). Dette er en av metodene Jan Petter Sissener har benyttet for å få eksponering i den mye omtalte «Tesla-shorten». Put-opsjoner blir typisk benyttet for å hedge en portefølje mot markedsfall. Alternativt om en investor/spekulant er av den oppfatningen av at en aksje eller indeks skal falle i nærmeste fremtid vil put-opsjoner være en utmerket måte å få den eksponering på.

Ved å benytte put-opsjoner blir nedsiden i shorthandelen begrenset til 100%, og mange spekulanter/hedgefond benytter derfor put-opsjoner for å forsøke å kontrollere nedsiden. Du tenker kanskje som de fleste, så smart! Det må være en mye bedre måte å få ønsket eksponering på, så slipper jeg å ha ubegrenset nedside.

Så enkelt er det ikke. Utfordringen ved å benytte denne type derivater er at du må treffe både på aksjen og timing. Bare det å treffe på aksjen er vanskelig nok i utgangspunktet.

Fordeler:

 • Kan selges underveis før den forfaller verdiløs.
 • Ingen marginkrav.
 • Lave kapitalkrav.
 • Tapet er begrenset til opsjonspremien.
 • Potensielt lavere risiko enn ordinært shortsalg.
 • Kan være et godt verktøy for å iverksette trading strategier og hedging av porteføljer.

Ulemper:

 • Premie for å kjøpe opsjonene av utsteder (market maker). Premien varierer med volatilitet, varighet og etterspørsel. På Oslo Børs kan man generelt anta at man ikke har en edge som retail-investor, fordi opsjonspremien generelt er for høy.
 • Potensielt større svingninger enn å låne aksjer for shorting i og med at opsjonene er et derivat av underliggende.
 • I tillegg til å treffe på selskapet, må du i tillegg treffe med timing.
 • Dårligere likviditet, særlig på Oslo Børs.
 • Større spreader, og kan være krevende å få kursinformasjon.
 • Mer komplisert enn vanlig shorthandel.
 • Du mister tidsverdien på opsjonene. Uten unntak må du ha timingen på din side.
 • Majoriteten av opsjoner forfaller verdiløse.

Salgsopsjon – Avkastning

Det følgende eksempelet er hentet fra heftet til Oslo Børs, Alt om Derivater. Investor A kjøper 10x salgsopsjoner med innløsningskurs 70 i selskap ABC A/S. ABC70PUT. Opsjonspremien er NOK 3. For 3.000 har Investor A eksponering mot 1000 aksjer i ABC A/S, frem til utløpsdatoen.

Scenario 1 og 2 illustrerer at Investor A vil innløse salgsopsjonen dersom aksjekursen er under 70. I og med at opsjonspremien er 3,- vil Investor A innløse opsjonen på kurser mellom 67-70, med tap mindre enn selve opsjonspremien. På kurser over 70 vil Investor A tape hele innsatsen, og naturligvis ikke innløse, i og med at det ikke er en forpliktelse.

Scenario 1:
Innløsningskurs: 70
– Aksjekurs: 60
– Opsjonspremie: 3
= Gevinst pr aksje: 7
Avkastning: 7.000 ≈ 233%

Scenario 2:
Innløsningskurs: 70
– Aksjekurs: 50
– Opsjonspremie: 3
= Gevinst pr aksje: 17
Avkastning: 17.000 ≈ 566%

Scenario 3:
Innløsningskurs: 70
– Aksjekurs: 70+
– Opsjonspremie: 3
Avkastning: -3000 ≈ -100%

Whitney Tilson om opsjoner:

«Don’t use options. The problem is that you have to be right on the timing and the stock. Just getting the stock right is hard enough. The vast majority of options expire worthless»

«Options are like heroin. They feel soooo god, but they’ll kill you»

Shortskvis

Shortskvis er mye omtalt, men faktisk et relativt sjeldent fenomen. Årsaken til at det ofte blir nevnt er sannsynligvis fordi det er veldig spektakulært når det først forekommer. En shortskvis er et resultat av shortselgere som kjøper tilbake aksjer for å dekke sine posisjoner. Dette skjer gjerne når margin-kravene ryker (margin calls) og det blir utløst tvangskjøp eller nye stop-loss på vei opp. Det kan bli signifikante kursutslag om det er få tilgjengelige utestående aksjer, stor short-interesse og høy rente for å låne. Seadrill steg nærmere 200% på noen få dager i mars 2016, mens Volkswagen steg omtrent 500% på to dager, og var til og med verdens mest verdifulle selskap for en liten stund i 2009.

En shortskvis kan oppstå på flere måter, hvor dette er noen av de vanligste årsakene:

 • Utlåner trekker tilbake stort antall aksjer
 • Lite likviditet
 • Oppkjøp
 • Crowded trade (Tesla?)

Volkswagen Shortskvis

TSLA – Shortskvis?

Shortsalg er samfunnsnyttig

De fleste økonomer og investorer er av den oppfatningen av at shortsalg bidrar til mer effektiv verdsettelse, begrenser risikoen for ubalanser (bobler), øker likviditeten og tilbyr enkelte markedsaktører å kunne bedre risikojustere sine porteføljer. I tillegg gir shortsalg et incentiv for markedsaktører til å se etter og profitere på regnskapsjuks og svindel. Det er vanskelig å argumentere i mot at dette faktisk tjener samfunnet i lengden.

Det var i januar i 2020 at Muddy Waters Research gikk short Luckin Coffee. Dette gjorde de etter å ha mottatt en rapport som hevdet at Luckin Coffee manipulerte sine regnskap, og som således var helt feil verdsatt i aksjemarkedet. Denne anonyme kilden hadde blant annet 11.260 timer med video-opptak fra Luckin Coffe’s butikker som bevis. De hadde i tillegg skrevet en 89 siders rapport som dokumenterte at salgstallene ikke stemte. Det ble med andre ord gjort et møysommelig stykke arbeid.

I april innrømmet ledelsen i Luckin Coffee at de hadde blåst opp omsetningen med ca $310m. I juni forlot både CEO og CFO, og selskapet ble også fjernet fra Nasdaq. Shortaktivisterene i Muddy Waters  fikk raskt betalt. Slik er det ikke alltid, i mange tilfeller kan det ta lang tid før denne type svindel blir avslørt.

Myter

Shortselgere ødelegger for verdiskaping

‘To their critics, Wall street’s short sellers are worse than ambulance-chasing lawyers. Not only do they seek profit from others’ misfortunes, but, the critics say, a new breed of activist short sellers tries to help the bad news happen.’ – Wall street Journal, 5 september, 1985

I denne tweeten er vedkommende av en oppfatning av at utenlandske hedgefond stjeler verdier fra norske interesser innen helse-næringen. Jeg tror ikke vedkommende er den eneste som tror på dette, men det er en klar myte. I dette eksempelet vil Folketrygdfondet øke sin avkastning, til samme grad av risiko fordi de kan låne ut aksjer til de som måtte ønske å handle short. Hadde virkelig Folketrygdfondet gjort det med selskaper i egen portefølje om det forringet verdiene? Selvfølgelig ikke, dette er en oppegående aktør i markedet.

I teori og praksis skal etterspørselen etter aksjer i selskaper som blir for rimelig priset, i forhold til inntjening eller underliggende verdier, øke eller finne kjøpere. Selv om aksjemarkedet ikke er full-effisient, er det effisient nok til at kjøpere vil komme på banen om noen selskaper blir for billige.

Om en investor har en langsiktig tilnæring og shortsalg legger press på kursen i et selskap du liker er dette utelukket positivt. Du kan få kjøpt flere aksjer i et selskap du liker til en bedre pris. Du skal være ganske irrasjonell som investor for å ikke like det, om du ikke er giret vel og merke. Kortsiktige biotek-spekulanter er ikke som alle andre spekulanter.

John Fredriksen

For å knuse denne myten helt: Det er anslått at John Fredriksen har tjent mellom NOK 20-25 milliarder på utlån av aksjer i selskaper der han selv er eller har vært hovedaksjonær, som Frontline, Golden Ocean Group, Mowi,  Seadrill osv. Enhver langsiktig investor som ønsker å maksimere avkastning låner ut aksjer til spekulanter som måtte ønske å handle short. Om dette hadde destruert verdier ville aldri driftige investorer som Folketrygdfondet eller J.F. lånt ut aksjer. Det sier seg selv.

Å låne ut aksjer som en langsiktig investor er en no-brainer, fordi de daglige svingingene på generelt grunnlag er ubetydelige.

Shortselgere gruser aksjekurser

I et kort tidsperspektiv kan det være riktig at shortsalg kan være med å legge press på aksjekurser, i det lange løp vil aksjekursene gjenspeile selskapenes inntjening. I og med at inntjeningen i mange selskaper på Oslo Børs kan være særdeles volatil, vil også aksjekursene tendere til å være det. Det er også viktig å tenke på at aksjene som blir solgt short før eller senere må kjøpes tilbake, noe kritikerne ofte virker å glemme. Er de demente montro?

I enkelte markeder er det også slik at enkelte aksjer ikke kan selges short på «downticks». Jeg ville generelt vært mer redd for at aksjekursene blir manipulert den andre veien. Det er mye vanligere å finne veldig dyre aksjer enn veldig billige.

“In the short run, the market is a voting machine but in the long run, it is a weighing machine.” – Ben Graham

Her er to eksempel på at aksjekursene som regel går i takt med inntjening.

Monster Beverage:

Bed Bath and Beyond:

Shortsalg øker volatiliteten

Noen land har valgt å forby shortsalg (Frankrike), mens andre har gjort det periodevis, eksempelvis under finanskrisen. Resultatet av dette er at likviditeten skrumper inn og volatiliteten faktisk vil kunne øke fordi gapet mellom kjøper og selgerkurs har en tendens til å kunne bli større. Dette er negativt for alle markedsaktører, ingen er tjent med at det blir et større gap mellom kjøper og selger.

Shortselgere manipulerer markedet

Det er godt mulig at enkelte shortselgere gjør det. Jeg kan også forstå at enkelte mener dette, når eksempelvis Wolfpack Research/Hindenburg har satt en short-posisjon og publiserer sin analyse på Twitter, vil det kunne få store utslag i kursen. Det er heller ikke noe annerledes enn om et meglerhus eller andre long-only investorer gjør det. Manipulasjon er ikke greit, men min antagelse er at det sannsynligvis skjer mer i long delen av markedet.

Fundamentalt Shortsalg

Før vi ser på hvordan vi finner gode fundamentale kandidater for shortsalg vil du først få noen argumenter for og i mot shortsalg. Hensikten med dette er at du er fullstendig klar over hvordan dette verktøyet kan benyttes, fordelene, ulempene samt risikofaktorene som ikke er der for en long-only investor.

Grunner til å selge short

 1. Om du er kompetent vil du kunne tjene penger på det. Det er verdt å være ydmyk og ærlig med egne kunnskaper, for dette er krevende og veldig få lykkes.
 2. En short-bok vil øke balansen utover den opprinnelige cash-posisjonen. Om et en shortselger for 10 mill mottar de også 10 mill på konto. Dette kan de potensielt benytte til å kjøpe indeks eller selskaper du tror på. Om short-porteføljen gir 0% avkastning over tid, vil det med andre ord bety at man har en giret long-portefølje uten rente kostnader.Skulle den gi positiv avkastning kan det være svært lønnsomt.
 3. Under en nedtur vil det kunne være fantastisk, særlig om man klarer å snu seg rundt å øke long-eksponeringen skulle markedet bli billig I et slikt scenario vil man kunne generere signifikant meravkastning.
 4. Det kan potensielt redusere volatiliteten i porteføljen, som vil kunne lede til at du sover bedre om natten. Gitt at porteføljekonstruksjonen er god.
 5. Det å ha god kjennskap til shorthandel vil gjøre deg til en bedre long investor. Selv om du avstår fra å benytte deg av verktøyet.
 6. Mindre konkurranse enn long-only.

Grunner til å ikke selge short

 1.  Shortsalg er ekstremt krevende på grunn av påløpende renter, risk-reward, psykologi og at alle markedskrefter jobber mot deg.
 2. I og med at shortsalg er krevende så bør også tidsbruken på short-posisjoner være større enn for long-posisjoner.
 3. De aller beste short-only fondene vil over tid sitte med en avkastning på -3% til +1%, årlig, over tid.
 4. Når en posisjon går sur blir posisjonen en større del av porteføljen. Investoren er nødt til å ta mindre posisjoner enn typisk long-posisjoner. Jim Chanos tar for eksempel ikke større enkelt posisjoner enn 5%.
 5. Man må forsøke å treffe på timing. De beste short-kandidatene inneholder en form svindel, og det kan ta lang tid før det blir oppdaget. Svindlere er ofte gode til nettopp det, og kan holde på i lang tid. Svindel henger ofte sammen med markedssyklusen.
 6. De som har lånt ut aksjene kan som når som helst kalle tilbake aksjene, som medfører en ekstra risiko for at du må kjøpe tilbake aksjene på et ugunstig tidspunkt.
 7. I motsetning til å være long hvor du kan eie et fantastisk selskap i mange år er du stadig nødt til å se etter nye shortkandidater. Shorthandel krever derfor høyere aktivitet, porteføljeturnover og flere beslutninger. Man kan anta at det også vil øke sannsynligheten for blundere.
 8. Tidligere fikk shortselgere gjerne 5-6% avkastning for kontantene mens de var short. I dag er den risikofri renten om lag 0%, noe som gjør det vesentlig vanskeligere.
 9. Om du eier Pepsico, McCormick eller Phillip Morris i en long portefølje trenger du ikke å gå opp på loftet for å titte annenhver uke. En shortposisjon må overvåkes nøye!

Charlie Munger

«I have shorted three stocks in my life and they eventually worked out, but not before running against me and causing me a total misery, so I stopped.»

«My advice to you is that you don’t do it, but every young guy seems to have to learn this for himself.»

Li Lu

«A short cannot be a fundamentally long term position. In the long game, the upside is unlimited. Your downside is 100%. In shorting it is opposite. Shorting is also essentially borrowing, so you need money and time on your side. If time is not on your side, you can be right but lose all your money. The best kind of short usually has some kind of fraud. In those situations, management is determined to keep the fraud. Look at Bernie Madoff, 20 years time. You cannot afford to borrow money for 20 years. So shorting is a short term game. When those positions go against you, there is huge leverage that can utterly crush you.»

Finne gode shortkandidater 

Om du først har bestemt deg for å faktisk benytte shorthandel som endel av din strategi, har jeg noen simple råd og tips til det du bør se etter. Finner du selskaper som har flere av elementene under kan dette være god shortkandidater.

 • Selskaper med fundamentale problemer, der inntjeningen vil kollapse. Aller helst i nær fremtid, uten at aksjemarkedet har tatt dette innover seg.
 • Selskaper som blir konkurrert i senk: Barnes and Noble, Kodak, MySpace, AOL, Tesla?
 • Sykliske selskaper på toppen av en konjunktur der kapasitetsutnyttelsen er høy. (Peak earnings).
 • Svindel og regnskapsjuks, Enron, Luckin Coffee, Wirecard.
 • Svakt balanseregnskap. Norwegian kontrollerte ikke sin egen skjebne og ble straffet for den kraftige ekspansjonen. Dette gjaldt også XXL som falt kraftig 2017- mars 2020.
 • Ekstrem verdsettelse, det holder ikke at selskapet «kun» er dyrt. Det må bør helst være en klar boble.
 • Svakt eierskap og ledelse.
 • Trender som er kort i varighet. Eksempel: Crocs og MySpace.
 • Selskaper som kommer med stikk eller som er bruker unødvendig tid på shortselgere. Dette gjorde eksempelvis XXL på Q3 presentasjonen i 2017, et klart rødt flagg. Aksjekursen falt mye i etterkant. XXL traff hardt på flere av punktene i denne listen. Dan McCrum i Financial Times som var kritisk til Wirecard i flere år har blitt møtt med trusler, ble forfulgt og fikk anerkjente advokater på nakken, som følge av kritisk journalistikk om Wirecard. Dette er helt åpenbare røde flagg, som ofte dukker opp der svindel og regnskapsjuks forekommer.

XXL 2016-2020

Unngå

 • Ikke short verdsettelse. Det er nok av shortselgere som har brent seg på dette i Amazon, Netflix, Salesforce og Tesla. For at et selskap kun skal shortselges kun på verdsettelse må det være helt ekstremt. Det holder rett og slett ikke at selskapet kun er dyrt. Når euforien herjer som verst skal man også være klar over at det ikke er noe i veien for at selskapet kan bli mye dyrere.
 • Ikke short selskaper med stigende eller akselererende inntjening, selv de med høy verdsettelse.
 • Ikke short selskaper som har lojale og fornøyde kunder. Apple, Costco Wholesale, Netflix, Spotify, Tesla
 • Ikke short selskaper som kan bli kjøpt opp. I tankmarkedet eksempelvis vil det være lurt å unngå å shorte Hunter eller Okeanis Eco Tankers. Det vil sannsynligvis være bedre å shorte DHT, Euronav eller Frontline som antageligvis ikke blir kjøpt opp. Det er krise å sitte short om selskapet blir kjøpt opp!
 • Det kan være grunn til å være forsiktig med selskaper med høy short interesse. Det er en potensiell felle, og det kan oppstå en shortskvis, noe som potensielt skjedde i Tesla.

Bruce Greenwald:

«You want to go to the part of the market where other investors are crazy. Either crazy on the optimistic side if you’re a short seller or crazy on the pessimistic side if you’re gonna just be buying stocks. So you’ve got to look intelligently for those opportunities. You’ve got to ask where is the craziness today.» – Bruce Greenwald

Jim Chanos’ Shortsalg Sjekkliste

På Yale holder Jim Chanos egne forelesninger om bedrageri i finans, han benytter blant annet en liste inspirert fra boken The Seven Signs of Ethical Collapse av Marianne M. Jennings. Denne kan være et godt utgangspunkt for å skape en sjekkliste for shortsalg kandidater.

 1. Pressure to maintain numbers.
 2. Fear and silence.
 3. Young ‘uns, and a bigger-than-life CEO.
 4. A weak board.
 5. Conflicts (of interest).
 6. Innovation like no other.
 7. Goodness in some areas atoning for evil in others.

Konklusjon

I dette innlegget har du fått en grunnleggende innføring i fundamentalt shortsalg. Det har blitt demonstrert at shortsalg er krevende å lykkes med i lengden, og særlig for de som kun er short. Demonstrert av resultatene til Jim Chanos’. I tillegg er det også avdekket at blundere ved shortsalg kan få vesentlig større konsekvenser eller utslag for en portefølje enn ved tradisjonell longhandel.

Mitt råd er at man tenker nøye igjennom før du faktisk benytter shortsalg som et verktøy. Om man skal benytte det vil jeg oppfordre til å være meget selektiv og gjennomtenkt før man setter i gang og har en klar plan og strategi. Forhåpentligvis har du funnet deg et case som inneholder alle de sentrale faktorene for en god short: svindel/regnskapsjuks, fundamentale problemer, ekstrem verdsettelse (boble) svakt styre og ledelse og forhåpentligvis at det ikke tar for lang tid før analysen materialiserer seg.

For de av dere som benytter omvendt tankegang har du forhåpentligvis fått mange gode rettesnorer til selskaper du eventuelt bør avstå fra å investere i.

Ansvarsfraskrivelse

Tillegg

Case Hindenburg Reserach – Nikola
Jim Chanos – Masterclass, The Fundamental Short Seller
Jim Chanos Performance
Jim Chanos – Yale, Financial Fraud Throughout History a Forensic Approach

Kilder

Bloomberg – Short Selling Is a Tough Business
Derivater – Alt du trenger å vite om opsjoner
Detecting the great short squeeze on Volkswagen
E24 – XXL Q3 2017 «Shorty»
Investopedia – Commentary: The Truth About Naked Short Selling
Investopedia – Short Selling vs. Put Options: What’s the Difference?
Muddy Waters Research – Reports
Prop. 84 L (2009-2010) Endringer i lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner
Safkhet Capital to BaFin on Short Sale Ban
Whitney Tilson – Value Investing Workshop: The Art of Short Selling
Wirecard and me: Dan McCrum on exposing a criminal enterprise

4.4 7 votes
Article Rating