«Playing poker in the army honed my business skills. Bet big when you have the odds. Fold early otherwise.» – Charlie Munger, Poor Charlie’s Almanack

I dette innlegget skal du få lese om poker og hvorfor dette fantastiske spillet gjør deg til en bedre investor og menneske. Nå tenker kanskje noen av dere; Hvordan i alle dager kan et flaksbasert kortspill gjøre meg til en bedre investor og menneske? Er du helt på bærtur?

Neida! Visste du forresten at Susquehanna International Group (SIG), et amerikansk opsjonshandelsfirma benytter kortspill som endel av opplæringen? Nyansatte får utdelt bøkene The Theory of Poker og Hold’em Poker for å forberede seg til en arbeidsdag i uken for å teste sine nyervervede ferdigheter rundt pokerbordet. Det samme selskapet har også arrangert flere pokerturneringer der deltagerne ikke bare kan vinne penger, men også trainee-stillinger i selskapet.

Jeg vil demonstrere hvorfor poker kan være bra for deg ved hjelp av studier, egne og ikke minst andres erfaringer. Jeg vil også prøve å avlive noen myter om poker. I Norge har de fleste utenforstående negative assosiasjoner til poker. Det er veldig forståelig på grunn av pokerens historie i Norge. Å spille seg fra gård og grunn er et kjent ordtak. Det blir heller ikke bedre av det spill-politiske landskapet som kun dreier seg om å beskytte havresekken til Norsk-Tipping, uten noen interesse for spillerne. TV2 skal dog få honnør for at de har begynt å vise poker på TV, og har bidratt til å endre folks oppfattelse av dette fantastiske spillet.

Poker Myter

 • Poker er flaks. Ingen kan tjene penger i lengden, man får utdelt de samme kortene over tid.
 • Poker er gambling. Huset vinner uansett. Teknisk riktig, huset tar en avgift som kalles rake. Spillet foregår mot andre spillere og ikke huset.
 • Man kan tape alt man eier.
 • Man kan bli avhengig (noen kan det, som alt annet).

Poker er flaks

Poker har et element av flaks, i det veldig korte tidsperspektivet. I likhet med aksjemarkedet.
Spillere som spiller med svakere motstand enn dem selv vil alltid vinne penger i poker. Gitt at de får spilt en tilfredsstillende mengde for å begrense elementet av flaks.

Akkurat dette er det uenigheter om, overraskende nok. I en studie gjort av noen forskere ved universitetet i Bremen (Is poker a game of skill or chance? A quasi-experimental study) har de kommet frem til at poker likner mer på roulette. I denne studien deltok 300 pokerspillere som ble delt inn i to grupper – «eksperter» og «gjennomsnittlige». Disse spilte 60 hender hver på seksmannsbord. Kortene de fikk utdelt var ikke tilfeldige, hver spiller fikk 20 gode hender, 20 middels hender og 20 dårlige hender – uten at de visste at det var sånn. Av resultatene kan vi se at de svakere spillerne fikk bedre betalt for sine gode hender, mens «ekspertene» tapte mindre med sine svakere hender.

Tar forskerne feil?

I denne studien har forskerne ved Universitet i Bremen det jeg oppfatter som blundere som ikke er åpenbare for det utrente øyet. Den første er at datagrunnlaget er for altfor tynt. For å få et representativt resultat trenger man en langt større innsamling av data. I dette tilfellet antall hender spilt. I tillegg er det slik at gode spillere ikke kan utnytte svakere motstand før de har en idé om hvordan de spiller og hvor deres svakheter ligger. 60 hender per spiller er svært lite og vil i finansverden være som å bedømme om aksjemarkedet er flaks basert på daytrading.

No-Limit Texas Hold’Em er i all hovedsak et spill som dreier seg om å finne motstanderens tendenser for så å ta fordel av dette. Studien har totalt ignorert det menneskelige aspektet, som hvordan spillere også endrer adferd om de har tapt penger. Akkurat som finans-professorene som tror på den sterke utgaven av effisiente finansmarkeder har de ignorert det menneskelig aspektet.

Forskere kan på generelt grunnlag få de resultatene de ønsker. De fleste forskere innenfor kvantitative fag er naturligvis gode med tall. Dessverre fører dette til at de også vet hvordan tall kan manipuleres. Akkurat som i denne studien. En kan ikke utelukke at denne studien kan være bestilt av interessenter (aktører med samme interesse som Norsk-Tipping), at forskerene ikke har nok kunnskap om emnet (mest sannsynlig).

Poker er et ferdighetsspill

Hvorfor er poker et ferdighetsspill? La meg benytte en av Charlie Munger’s mentale modeller: alltid inverter.

Kan jeg gå inn på et pokerbord å tape med vilje? Svaret på det er utvilsomt ja. Det kan jeg gjøre ved å spille dårlige hender og forsøke å bluffe folk som med overveiende sannsynlighet har en god hånd. For å tjene penger kan du mot lite sofistikert motstand gjøre det motsatte. Spille kun sterke hender, og ikke bluff folk som ikke kaster hender de burde.

Det er ikke slik at jeg med vilje kunne satt opp en portefølje med 25-50 aksjer og tapt mot indeks på 1-3 år med vilje. Jeg kunne lagt oddsen til rette for det ved å spille dårlige hender. Som å investere i selskaper med høy verdsettelse, lave inngangsbarrierer, gjeldstynget balanse og dårlige framtidsutsikter. Over tid så ville denne strategien kunne fungert, men det er ikke gitt at det ville fungert i et kort tidsperspektiv som 1-3 år. Det betyr også at det er elementer av flaks innenfor kapitalforvaltning, i kortere tidsintervall som 1-5 år.

Resultater:

For å demonstrere at flaks er en myte innenfor pokeren har jeg funnet frem noen resultater fra to spillere med tilfredsstillende mengde data. Den første grafen viser at spilleren «Cumicon» som har spilt 1,2 millioner hender og tjent omkring 70 millioner NOK.

Cum

Denne grafen viser spilleren Anthony ‘TPiranha’ Pirone som har tjent nesten 20 millioner NOK på Pokerstars over nærmere 3 millioner spilte hender:

Likner noen av disse resultatene (etter avgifter) på noe som hadde vært mulig å oppnå rundt et roulettebord, der huset har mellom 1-16% edge? Tenkte meg det, Professor!

Poker gjør deg til en bedre investor

Det er relativt klart at poker er et ferdighetsspill i det langsiktige perspektiv. Dette er et grunnleggende fundament for å kunne argumentere for hvorfor poker kan være bra for deg, og hvordan det kan gjøre deg til en bedre investor.

Beslutningstaking:

I poker blir man eksponert for beslutninger hele tiden, noen mer krevende enn andre. Pre-flop er det mange situasjoner man ser gjentatte ganger. På turn og river spill er det beslutninger som man ikke kommer borti like ofte. Det er ikke tilfeldig at det er her man ofte ser svakere motstand gjøre de største feilene.

Slik er det også i livet, man blir mer eksponert for å gjøre blundere i situasjoner man ikke tidligere har vært i. Jeg tror poker kan gjøre en i bedre stand til å ta beslutninger i livet og som investor. Det er de samme prinsippene som gjelder. Om man er utålmodig, lar følelsene styre eller ignorerer å analysere egen hånd, motstanderen og risk/reward vil du tape i poker. Om du ignorerer fundamental analysen, risk/reward, lar følelsene styre vil du også gjøre det dårlig som investor.

I poker får dårlige beslutninger pre-flop typisk følge feil. Det kan være å spille en for svak hånd ute av posisjon med en god spiller. Det straffer seg. Velger du feil partner eller venner vil det også kunne føre til feil som vil straffe seg hardt senere i livet.

Disiplin

Dette er kanskje en av de viktigste egenskapene for å bli en vinnende spiller. De aller beste spillerne som har vært pokerspillere i en årrekke er alle veldig disiplinerte mennesker.

 • Man må kunne kaste hender som ser bra ut og fristende å spille. (KQ/KJ i samme farge ser gjerne bra ut, men er en hånd som fort kan være dominert).
 • Du må kunne endre mening når fakta endrer seg. Om flop og turn er veldig fordelaktig din motstander må klare å kaste gode relativt hender.
 • Du må ikke spille med for høye innsatser så du risikerer å tape alle pengene du har satt av til poker.
 • Du må være villig til å spille med lavere innsatser i perioder, om det har gått dårlig på høyere kurser mot sterkere motstand.
 • Du må unngå å spille mot for tøff motstand (om det ikke er for å lære).
 • Du må slutte å spille om du kjenner at du spiller dårlig. Noen spillere blir elendige når de er i minus.
 • Du må kontrollere dine følelser rundt bordet.

«You’ve got to know when to hold ’em. Know when to fold ’em. Know when to walk away and know when to run.” – Kenny Rogers – The Gambler

Multi-Disiplin

Mange av disse disiplinære faktorene henger også tett sammen med risk/reward og money (bankroll) management, som vi også skal se nærmere på.

Det man skal legge merke til er at pokerspillere må være i stand til å kunne kaste en sterk hånd, når de innser at motstanderen har dem slått og det ikke vil være mulig å bluffe han/hun av en bedre hånd. Slik er det også i livet. Har en kone som ikke gjør livet ditt bedre? Skill deg. Er du misfornøyd med arbeidsgiver og dine kolleger? Finn deg en annen arbeidsgiver. Har du venner som du ikke lenger føler gir deg noe? Slutt å vær sammen med de. Sitter du investert i et selskap hvor historien endrer seg til det verre? Selg aksjene. Av og til er siste utvei å kaste seg. Få aktiviteter lærer deg dette bedre enn poker.

«Life, in part, is like a poker game, wherein you have to learn to quit sometimes when holding a much-loved hand» – Charlie Munger

Forhandler

Poker er et spill der man implisitt forhandler om hvem som har den sterkeste hånden, uten fullstendig informasjon. Pokerspillere må være i stand til å tenke på egen forhandlingsposisjon, motstanderen og den forhandlingsmakt man eventuelt besitter eller ikke. Pokerspillere må samtidig tenke på å ikke gi fra seg all informasjon de selv sitter med (røpe sin egen hånd). Dette er veldig overførbart til forhandlinger man vil oppleve i livet. I forhandlinger er det konvensjonell visdom at man bør prøve å unngå å komme med det første tilbudet. Dette er det to årsaker til: a) Ikke røpe hånden / forhandlingsposisjon b) unngå å ankre forhandlingene mot det første tilbudet.

Da jeg begynte i ny jobb i 2017 hadde jeg absolutt ingen forhandlingsmakt. Jeg hadde søkt 150 stillinger, uten å få jobb. Jeg måtte til en viss grad ta til takke med den lønnen jeg ble tilbudt. Enda jeg visste at jeg var verdt mer. Etter mitt første år ble jeg nominert til årets nykommer [skrytehistorie]. God innsats gir et glimrende utgangspunkt for å kunne forhandle ved neste korsvei. For å få det du vil i livet, må du også gjøre deg fortjent til det. Verden er enda ikke blitt så gal at de som ikke er fortjener det blir belønnet.

Poker utvikler din virkelighetsoppfattelse og forhandlingsevne.

Posisjon

Poker lærer deg viktigheten av posisjon. Posisjonen rundt bordet som er mest profitabel er knappen (button). Grunnen til dette er at spilleren på knappen er den som handler sist. Personen som handler sist vil ha mer informasjon enn de andre spillerene, og vil derfor profitere på dette. Jo mer informasjon du har, desto bedre beslutninger kommer du til å kunne foreta.

Logikk

Poker lærer deg eksempelvis å tenke på forskjellige nivåer.

Nivå 0: Hvilke kort har jeg?
Nivå 1: Hvilke kort tror jeg motstanderen min har?
Nivå 2: Hvilke kort tror motstanderen at jeg har?
Nivå 3: Hvilke kort tror motstanderen at jeg tror han har?
Nivå 4: Hvilke kort tror motstanderen at jeg tror at han tror jeg har?
Nivå 5: ? ?  ?

Å tenke i nivåer vil eksempelvis hjelpe deg til å konstruere riktig budstørrelse basert på kortene du tror motstanderen besitter, slik at du får syn av svakere hender eller eventuelt klarer å bluffe motstanderen av bedre hender.

Dette er overførbart til investeringer i finansmarkedet:

Nivå 1

Det er et bra selskap med lovende framtidsutsikter, derfor kjøper jeg aksjen. Dette er en simpel og overfladisk tanketeknikk. Joel Greenblatt: «I hear first-level thinking from individual investors all the time. They read the headlines or watch CNBC and then adopt conventional first-level investment opinions.»

Nivå 2

Det er et bra selskap, men markedets forventningen er altfor høye, og de vil ikke kunne innfri. Selskapet er overpriset og jeg velger å ikke kjøpe. Dette er en mer kompleks og analytisk måte å tenke på. På nivå 2+ i finans tenker gjerne investoren på følgende aspekter:

 • Hva priser markedet inn? (opp/nedside)
 • Hva priser markedet ikke inn?
 • Hva mener konsensus?
 • Er konsensus mening styrt av psykologi? (nedgangstider/oppgangstider)
 • Hva er opp/nedside dersom x/y skjer?
 • Hva er sannsynligheten for de forskjellige utfallene?
 • Hva er sannsynligheten for at jeg har rett? (Er dette noe jeg kan mer om enn konsensus?)
 • Hva vil faktisk skje?

Læring

Verdien av å lære å spille poker viser at ikke all effektiv undervisning må skje på en akademisk metode.
For å bli en god pokerspiller er du nødt til å kunne tilegne deg kunnskap ved å prøve og feile. Du kan ikke bli en god pokerspiller ved kun å lese bøker. Akkurat som du heller ikke kan bli en god investor kun ved å lese. Det finnes kun et universitet som kan lære deg å opptre rasjonelt: erfaring.

I poker blir du over tid belønnet for riktige avgjørelser, mens du blir straffet for dårlige avgjørelser. Dette er en feedback-loop som er særdeles god for å bli bedre innen et fagfelt, om det er poker, allokering av kapital eller andre øvelser. I det virkelige liv er det ikke så enkelt. Om bedriften mister en kunde eller et vennskap tar slutt så er det ikke alltid du får vite selve rot-årsaken, og det kan derfor være vanskelig å endre adferd til det bedre.

Mange situasjoner i poker dukker opp regelmessig, det betyr at du har en konstant feedback-loop. Denne type repetisjon i tillegg til å kunne diskutere hender/situasjoner med andre spillere som er bedre enn deg selv er en veldig god måte å lære på.

Poker lærer deg å gjøre research, noe som er helt essensielt for å bli en god investor. «Investing without research is like playing stud poker and never looking at the cards.» – Peter Lynch

Money Management

En pokerspiller lærer tidlig at penger vil være et verktøy for å kunne akkumulere mer penger. Om han eller hun spiller med for høye innsatser så vil man før eller siden tape alt, på grunn av statistisk varians. Det er derfor også viktig å unngå permanente tap av kapital. Slik er det også i aksjemarkedet. Om du putter 100% av midlene din i et selskap med høy gjeldsgrad vil du før eller siden sannsynligvis miste alt.

Eksempel: La oss si du finner feilsatt odds hos Norsk-Tipping. Sannsynligheten for et gitt utfall er 30-1, mens oddsen gir deg hele 75-1. Dette er et profitabelt og attraktivt veddemål, men utfallsrommet er stort. Det er også klart at man ikke vil sette hele huset på dette veddemålet, fordi man vil tape i majoriteten av tilfellene, selv om det er profitabelt i lengden. Statistisk sett vil man tape 30 ganger for hver gang man vinner stort. I veddemål med lav nedside og tilfredsstillende odds vil man derimot kunne by større.

Kelly-Kriteriet

En av beslutningene man står ovenfor når man har gjort en aksjeanalyse eller har et veddemål med et positivt utfall er å finne ut hvor mye av kapitalen man bør allokere. Forskeren John Kelly var med å utvikle en formel for dette, kalt Kelly-kriteriet. Dette er en formel for å finne optimal budstørrelse på binære veddemål med positive utfall. Denne formelen henger godt sammen med en verdi-investors prinsipp om tilfredsstillende sikkerhets-margin (margin of safety).

kelly-kriteriet

 • f = prosentvis budstørrelse i forhold til din konto (midler satt av til gambling).
 • b = desimal odds – 1
 • p = sannsynligheten for å vinne
 • q = sannsynligheten for å tape: 1 – p


(74*0,00323*0,9677)/74 = 0,019 = 1,9%

I eksempelet ovenfor anbefaler Kelly modellen å by 1,9% av kapitalen som er satt av til «gambling». Det er heller ikke uvanlig at heltids-gamblere synes at Kelly-kriteriet er for aggressivt, og velger derfor å by en fraksjon av Kelly, f. eks 50%, som i dette tilfellet ville vært et bud med 0,95% av kapitalen.

Kelly – Porteføljeteori

I eksempelet nedenfor har jeg overført Kelly kriteriet til en fiktiv aksje, uten nedside (for å gjøre det enkelt). I dette tilfellet er formelen: f = edge/odds. (Jeg har lagt ved et excel regneark, så du selv kan prøve deg. Lenken finner du nederst i innlegget).

I dette fiktive eksempelet anbefaler Kelly å allokere 30% av kapitalen. Dette er ikke ulikt posisjoner man ser Berkshire Hathaway tar når de mener risk/reward er tilfredsstillende. I 1964 kjøpte Berkshire sine aksjer i American Express, og hele 40% av aksjeporteføljen i dette ene selskapet. De allokerte store deler av porteføljen i Coca Cola på slutten av 80-tallet, mens i dag utgjør Apple ca. 40% av hele aksjeporteføljen.

«I can’t be involved in 50 or 75 things. That’s a Noah’s Ark way of investing—you end up with a zoo that way. I like to put meaningful amounts of money in a few things.» — Warren Buffett

Det er ikke nærliggende å tro at Buffett eller andre disipler av Kelly (Baupost Group, Seth Klarman, Perhshing Square – Bill Ackmann og Pabrai Funds – Monish Pabrai) sitter med en Kelly kalkulator, men man kan anta at de benytter prinsippet utifra hvordan deres porteføljekonstruksjon.

Poker lærer deg å by stort når oddsen er i din favør, samtidig å unngå permanente kapitaltap.

Risk/Reward

Poker gir hands-on erfaring med risk-reward. Poker handler i stor grad å kunne by stort når oddsen er i din favør, og la være når oddsen ikke er god. Enkelt forklart, det er lite sannsynlig å vinne en hånd med 6-5 i ulike farger, mens sannsynligheten for å vinne potter øker signifikant med høyere kort og særlig store par.

Steve Cohen i Point72 Asset Management (tidligere SAC) er en amerikansk hedgefond forvalter og ivrig pokerspiller. Cohen har omtalt poker som den mest avgjørende faktoren for å lære seg å ta risiko.

Sannsynlighetsteori

For å forstå risk/reward, må man også kunne tenke på sannsynligheten for forskjellige utfall. Når de fleste tenker på sannsynlighets teori er det veldig simpelt og overfladisk, nivå 1 tankegang. Det ser vanligvis slik ut:

 • Vil skje
 • Vil ikke skje
 • Vil sannsynligvis skje
 • Vil sannsynligvis ikke skje.

Som vi kan se i det påfølgende eksempelet kan det være en signifikant forskjell på 9% og 17% for et utfall. I dette spesifikke eksempelet ville det ikke vært profitabelt å syne om sannsynligheten for å treffe var 9%. Mange beslutninger i livet er nok også slik, uten at vi tenker noe mer over det.

Simpelt eksempel på risk/reward:

Som vi kan se av denne utregningen vil vi tape i 83% av tilfellene, men de 17% vi vinner gjør mer enn opp for tapene. Poker lærer deg å ikke bedømme kvaliteten på en beslutning utifra et utfall, men å fokusere på kvaliteten på analysen. Er prosessen/analysen god så vil resultatene komme av seg selv.

I finansverden blir gjerne forvalter dømt slik:

God Analyse -> Positivt Utfall = Flink Forvalter
God Analyse -> Uheldig Utfall = Dårlig Forvalter

Dårlig Analyse -> Positivt Utfall = Flink Forvalter
Dårlig Analyse -> Uheldig Utfall = Dårlig Forvalter

Å Håndtere Tap

Når et tap veier tyngre enn tilsvarende gevinst vil man typisk kalle det tapsaversjon. I poker er svingninger en helt normalt. For de som spiller no-limit sekmannsbord kontantspill vil det ikke være unormalt å tape 10-15 innkjøp fra tid til annen. Slik er det også i aksjemarkedet. Aksjer vil svinge i verdi, og det vil ikke være unormalt at en aksjeportefølje eller en indeks vil kunne falle med 50%+ fra topp til bunn. Selv Berkshire Hathaway som er et veldig solid selskap har falt med 50% fra topp til bunn ca. 3 ganger siste 50 år.

Man kan på mange måter si at kostnaden for pokerspillere og langsiktige investorer er volatiliteten man vil oppleve underveis. For å mestre poker er man helt nødt til å kunne forholdet seg rasjonelt til tap. Dette er også overførbart til det virkelige liv og aksjemarkedet.

Phil Ivey om å håndtere tap

De viktigste tingene i livet, forhold, helse og økonomi blir ofte påvirket av livets terning. Utfallene er ofte noe vi ikke kan kontrollere. Du kan være i perfekt fysisk form og få kreft når du er 55 år, og damen som røyker 20 sigaretter om dagen kan leve til hun er 100 år. Det er bare slik det er. Du hører aldri en profesjonell pokerspiller prate om badbeats, akkurat som du ikke hører profesjonelle aktører i aksjemarkedet skylde på andre for tap eller shortere fordi at posisjonen går feil vei. (Om du ser bort fra Elon Musk og XXL-ledelsen anno 2016-2017).

Evnen til å takle tap gjør at man er i bedre stand til å lære av sine feil og se fremover. I tillegg unngå å bli besatt av fortiden som man ikke får gjort noe med. Det er nok av eksempler på mennesker som har gått i ruin etter at forholdet deres ryker eller andre liknende omstendigheter.

En annen form for tapsaversjon blir kalt for «Deprival-Superreaction Tendency» av Charlie Munger, som selv har gått i denne fellen. «Deprival-Superreaction Tendency» er en form for tapsaversjon forårsaket av knapphet eller fjerning av noe du nesten har tjent/vunnet. Jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen i det påfølgende eksempelet:

Deprival-Superreaction Tendency – (Kognitiv Dissonans)

En dag i 1977 ble Charlie Munger tilbudt 300 aksjer i Belridge Oil for $115 per aksje av en av sine meglere. Han brukte penger han hadde på konto for å kjøpe det som ble omtalt som en latterlig billig aksje, uten nedside. På denne tiden var det angivelig ingen aksjer som hadde samme attraktive risk/reward som Belrigde Oil.

Dagen etter ble Charlie igjen oppringt samme megler som nå tilbød megleren Charlie 1500 aksjer, til samme attraktive pris. Charlie avviste tilbudet fordi han måtte selge noe annet eller låne penger i banken for å kunne kjøpe disse aksjene. Dette var en veldig irrasjonell avgjørelse. «I was a well-to-do man with no debt, there was no risk of loss; and similar no-risk opportunities were nor likely to come along.»

I 1979 ble Belrigde Oil kjøpt av Exxon for $3700 per aksje, en økning på ca 30x på 2 år. Beslutningen om å ikke selge noe annet eller låne $172 500 i banken, endte opp med å koste $5 400 000 i tapt fortjeneste.

Spill seleksjon

Spill seleksjon betyr å finne spillere som er dårligere enn deg. Alle kan vinne i poker, så lenge de spiller mot dårligere motstand. Slik er det også i aksjemarkedet. Du ønsker å handle i de aksjene der du kan mer enn de andre aktørene. Du vil prøve å unngå å handle i aksjer der de andre vet mer enn deg. Poker lærer deg å være ærlig med deg selv. Du er helt avhengig av å kjenne eget kompetansefelt for å unngå å spille med folk som er bedre enn deg.

Spill seleksjon handler videre også om å fiske der det er fisk. I aksjemarkedet må du også handle der det er fisk. Akkurat for øyeblikket er børsene i USA dyre, og det kan tenkes at det er bedre steder å fiske enn i USA.

“The important thing is to keep playing, to play against weak opponents and to play for big stakes.” “If you’ve been playing poker for half an hour and you still don’t know who the patsy is, you’re the patsy.” – Warren Buffett

Selvinnsikt

Så fort du spiller mot litt sofistikert motstand er man helt nødt til å ha en ide om hva andre tenker om deg. Dette er potensielt informasjon man kan utnytte. Selvinnsikt vil også hjelpe deg som investor, og du vil potensielt unngå å handle aksjer der andre vet mer enn deg. «Overconfidence» er en bias du ser overalt i samfunnet. I poker vil dette straffe seg. Om du har et stort ego vil du bli hardt straffet i aksjemarkedet og rundt pokerbordet.

“Poker is a lot like sex, everyone thinks they are the best, but most people don’t have a clue what they are doing.” Dutch Boyd

“There are old investors, and there are bold investors, but there are no old bold investors.” – Howard Marks

Menneskekjenner

Manipulasjon og lureri er en del av pokeren, innenfor gitte rammer. Gode pokerspillere utvikler derfor en intuisjon basert på logisk tankegang og erfaring for å avgjøre om historiene motspillerne forteller er sanne/usanne. Disse ferdighetene er veldig overførbare til investeringer og det virkelige liv. I finansverden er det dessverre mange røde flagg. Ledelse og styre tar seg for godt betalt. Selskaper har svak eierstyring og lite transparens ovenfor investorer. Ledelsen har (dessverre) en tendens til å tegne et penere bildet enn det som er virkeligheten og villede investorer.

Når du leser kvartalsrapportene til enkelte selskaper begynner du nesten å lure på om du har havnet rundt et pokerbord.

Tålmodighet

Poker lærer deg at du ikke trenger å spille hver hånd,  selvom man implisitt blir tvunget til å spille hender. Man kan ikke bare spille få gode hender på grunn av blindene (tvungne bud) som går rundt. Aksjemarkedet er på mange måter som å spille poker uten blinder. For et fantastisk spill for den tålmodige! Det er ingen som tvinger deg til å måtte spille en hånd (kjøpe/selge), man kan simpelthen vente i 2 år på riktig hånd, og få betalt. Rundt pokerbordet ville alle kastet seg om noen kun spiller premium hender.

De store pengene ligger ikke i å kjøpe og selge hele tiden, men å vente. En av de beste eksemplene på dette finner du i Daily Journal Corporation (DJCO) under finanskrisen i 2008-2009. På bunnen under finanskrisen begynt Charlie Munger å kjøpe aksjer på vegne av DJCO i Bank of America, Wells Fargo, U.S. Bancorp og Sør-Koreanske POSCO. Charlie hevder at det var flaks at kjøpene ble gjort omtrent på bunnen under finanskrisen. Det kan godt tenkes, men verdsettelsen var på dette tidspunktet veldig attraktiv, samtidig som DJCO fikk rikelig betalt for at de hadde vært tålmodige, og hadde likviditet tilgjengelig for å kunne utnytte denne muligheten. Det er kun et få-talls gode veddemål kan endre fremtiden til et selskap eller en individuell investor.


Kilde: Motley Fool

Gå for det

Poker lærer deg å gå for det. I poker må du av og til å bluffe, og det hjelper kanskje ikke å by flop og turn. I noen enkelte tilfeller må du tørre å gå hele veien for å få motstanderen av en hånd. I livet må av og til ta beslutninger som er ukomfortable, men som vil være de beste i det lange løp. I finans vil dette kunne gi deg en fordel. De gode kjøpene i aksjemarkedet gjøres sannsynligvis når alle er redde og markedet er uoversiktlig. Den som tørr å gå for det vil bli rikelig belønnet.

Konklusjon

Poker er en aktivitet som i liten grad styres av flaks i det langsiktige bildet. Man blir premiert for å ta riktige beslutninger over tid. Med andre ord er det de samme kvalitetene som skal til for å lykkes som investor.

Dette er  de viktigste overførbare egenskapene:

 • Beslutningstagning + Tørre å gå for det
 • Disiplin
 • Evne til å tenke langsiktig, og ta beslutninger som lønner seg i det lange løp.
 • Evne til å ta til seg informasjon, lære og utvikle seg på egen hånd.
 • Evne til å kaste kortene når historien forandrer seg.
 • Money Management
 • Spill Seleksjon
 • Tålmodighet

Poker gjør deg til en bedre investor, og husk å by stort når oddsen er i din favør!

Ansvarsfraskrivelse

Tillegg:

Kelly Kriteriet – Kalkulator

Kilder:

25 IQ – A Dozen Lessons about Business and Investing from Poker
Albionresearch – Kelly
Charlie Munger – Patience (Tenneco) 
FS Blog: Second-Order Thinking: What Smart People Use to Outperform
Hedge Fund Hold’em* – Lu, Mortal, et al.
Matchbook – Kelly Criterion
MOI Global – Deprival Super-Reaction Syndrome
Puggy Pearson’s Prescription -Bartholdson & Mauboussin 
Technically Speaking: The Lessons Poker Can Teach You About Investing
The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor – Howard Marks
Why Poker Is a Big Deal for Artificial Intelligence – MIT

5 10 votes
Article Rating