Dette innlegget gir en grunnleggende introduksjon til P/E og Shiller P/E. Dette sentrale måleenheter for prising av aksjer og markeder i sin helhet. Disse nøkkeltallene kommer til å bli benyttet i senere blogginnlegg. Jeg har et mål om at alle lesere, også de uten finansiell bakgrunn skal kunne forstå og eventuelt ha muligheten til å lese seg opp.

P/E:

Dette er kanskje det mest brukte nøkkeltallet i finans, med god grunn. Det er simpelt og gir på generelt grunnlag en indikasjon på prisingen av selskapet eller markedet du analyserer. P/E blir ofte omtalt som multippel, fordi det er det en investor er villig til å betale for inntjeningen til et selskap. Om noen sier at et selskap er dyrt eller billig på multipler sikter de vanligvis til P/E.

For enkelt selskaper så skal man være «obs» på at P/E kan være misvisende, f. eks om et selskap har hatt et eksepsjonelt godt eller dårlig år. Det er derfor viktig at man ser på inntjeningen over lengre perioder i en analyse av et enkelt selskap. For prisingen av hele markeder så gir P/E et noe bedre bilde. Under normale omstendigheter blir engangseffekter og liknende jevnet bedre ut, men også her har P/E sine svakheter. I 2009 var P/E på SP500 hele 123. Dette skyldtes at inntjeningen i 2008 var eksepsjonelt svak som følge av finanskrisen. Dette er illustrert av figur 1.

Figur 1: SP500 P/E:

Eksempel:

Det er primært to måter å måle P/E på. Det står typisk oppført som TTM (Trailing Twelve Months) og Forward Earnings. Forskjellen er at TTM er de siste tolv måneder, mens forward earnings er prisen du betaler for estimert fremtidig inntjening.

TTM:

Aksjekurs (Pris) / Inntjening per aksje siste 12 mnd.
Eksempel TTM: Selskap A: 164,85/ 16,06 = 10,26x

Forward:

La oss si at du tror Selskap A vil øke inntjening i 2021 til 17-. Vi kan av utregningen nedenfor se at Selskap A ville hatt en Forward P/E på 9,67x.
Eksempel Forward P/E 2021: 164,85 / 16,1 = 9,67x

Shiller P/E:

Bakgrunn:

Dette er en måleenhet for prisingen markedet som helhet. Shiller P/E ble skapt av Nobelprisvinneren og Yale-professoren Robert Shiller. Shiller P/E er også ofte omtalt som Cyclically Adjusted Price Earnings (CAPE) eller PE10. Denne eksempelvis brukt av Arne Fredly under Investordagen 2017 for å fortelle om prisingen av markedet.

Anvendelse:

Shiller P/E har sitt utspring fra Dotcom boblen. Robert Shiller mente at aksjemarkedet var en boble og brukte en egen utviklet modell for å demonstrere dette. Slik som vi har sett i figur 1, så kan markedet se dyrt ut selv i en periode det faktisk var billig. I 2009 hadde SP500 en P/E på over 120. Årsaken til dette var som nevnt at selskapenes inntjening hadde falt signifikant mer enn det aksjemarkedet gjorde. Dette gjorde at P/E multippelen steg og skapte en uriktig presentasjon av prisingen i markedet. Særlig når man ønsker å kjøpe billig på lave P/E multipler kan dette være uheldig. Dette problemet blir på mange måter løst med Shiller PE, hvor vi kan se av figur 2 at markedet faktisk ble billigere.

Fordelen med Shiller P/E er at inntjeningen blir jevnet ut for å gi en bedre demonstrasjon av forholdet mellom pris og inntjening. Shiller P/E har også blitt kritisert eksempelvis ved at regler for regnskapsføring har endret seg, noe også bedriftene har gjort de siste årene. Shiller P/E tar heller ikke hensyn til f. eks det lave rentenivået som har presset aksjemarkedet oppover de siste årene. Av figur 2 kan man også se at Shiller P/E har vært «dyr» helt siden 90-tallet. Ingen modeller er perfekte, dette gjelder også Shiller P/E.

Utregning:

Shiller P/E = Pris / Snitt inntjening siste ti år, justert for inflasjon.

Nåværende Shiller P/E SP500:

Shiller PE Ratio 03.01.2020: 31.02 (83% høyere enn snittet)
Gjennomsnitt: 16.68
Median: 15.76
Lav: 4.78 (Desember 1920)
Høy: 44.19 (Desember 1999)
Implisitt forventet avkastning: -2.3%

Oslo Børs:

03.01.2020: 15.9

Figur 2: Shiller P/E SP500:

Ansvarsfraskrivelse

Kilder:

Multpl.com
Shiller Dataset
U.S. Stock Markets 1871-Present and CAPE Ratio

5 1 vote
Article Rating