Close

Det bobler i ESG

Fra 2017 til i dag har fondene som investerer i temaet ESG (Environmental, Social og Governance) eller såkalte «grønne» aksjer for alvor begynt å tiltrekke seg investorenes oppmerksomhet og kapital. På Oslo Børs er det et fåtall slike «grønne» aksjer. Dette har resultert i mange kjøpere har konkurrert om å kjøpe et relativt få antall…

Tankmarkedet 2020

Før vi ser på utsiktene til tankmarkedet for 2020 og de ulike rederiene tar vi en titt i bakspeilet på hvordan utviklingen i tankmarkedet var i 2019. Tankaksjene på Oslo Børs har seilt i medvind det siste året på grunn av den underliggende styrken i markedet. Høy volatilitet og geopolitisk uro har preget tankmarkedet gjennom…