Fra 2017 til i dag har fondene som investerer i temaet ESG (Environmental, Social og Governance) eller såkalte «grønne» aksjer for alvor begynt å tiltrekke seg investorenes oppmerksomhet og kapital. På Oslo Børs er det et fåtall slike «grønne» aksjer. Dette har resultert i mange kjøpere har konkurrert om å kjøpe et relativt få antall aksjer og presset kursene opp. Det er iallfall lite annet som kan forklare den enorme oppgangen i aksjer som Nel, Scatec Solar, Tomra, Tesla og VOW. Av figur 1 kan vi se kapitalflyten inn i slike aksjer i Europeiske ESG fond.

Figur 1: Quarterly European Sustainable Fund Flows

ESG Inflow Morningstar

De fleste ESG aksjene på Oslo Børs har de siste to-tre årene steget uhemmet, mens inntjeningen fortsatt er marginal og i flere tilfeller ikke eksisterende. I slike aksjer vil markedet ofte bli for optimistiske og aksjene blir altfor dyre fordi de er så umåtelige populære. De mindre populære aksjene som blir solgt kan derfor potensielt ende opp med å bli for billige, fordi de ikke får noen oppmerksomhet. Dette gjør at fremtidig avkastning ikke vil fortsette slik som de siste årene. Denne potensielle boblen har også forutsetninger for å bli mye større. Det er et voldsomt moment inn i ESG relaterte aksjer, godt hjulpet av politikere og at veldig mange «retail» investorer ønsker å investere grønt. Den veldig bratte stigningstakten i disse aksjene i sammenheng med euforien på andre arenaer minner om det vi så med bitcoin høsten 2017.

Dette innlegget er ikke ment som «baissing» av en enkelt aksjer, men kun å belyse at dette potensielt er en boble innenfor en gruppe aksjer. Jeg tror investorer potensielt bør være klar over verdsettelsen. Når verdsettelsen er så høy, så blir også fallhøyden stor om selskapene for eksempel ikke skulle levere.

Verdsettelse:

La oss ta en titt på hvorfor man potensielt skal være forsiktig med aksjer som har en høy pris/bok. Utifra tabellen nedenfor kan man se at aksjer med lav P/B som faktor gjør det bedre enn aksjer med høy P/B, om man ser på de dyreste mot de billigste. En av årsakene til dette er at aksjer med lav pris/bok blir så upopulære og «saueflokken» mister troen på at de noen gang vil komme tilbake. Det motsatte skjer med aksjer med høy pris/bok, folk tror disse aksjene vil «ta over verden», noe veldig få av de vil gjøre.

Tabell 1: Pris/Bok:

Tabell 2: PB, PE, PS Ratio
ratios ESG Oslo Børs

Det er godt mulig disse ESG selskapene er den «nye økonomien», jeg velger å ikke tro på det. Jeg tror man skal oppføre seg konservativt i aksjemarkedet, og ikke la seg rive med euforien. Av tabell 2, kan vi notere oss at det er relativt stor forskjell i verdsettelse fra Bonheur til NEL og Scatec Solar. Verdsettelsen i både NEL og Scatec Solar priser inn en fremtidig suksess nesten uten sidestykke. Investorene i disse aksjene tar ikke høyde for potensielle humper i veien, og sikkerhetsmarginen er ikke eksisterende.

Mange av disse selskapene fremtidsrettet og går trolig en lys fremtid i møte. Som investor kan man ikke betale en hvilken som helst pris for fremtidig inntjening eller eiendeler, det er derfor ikke gitt at det vil være like lukrativt å investere i selskapene. På veddeløpsbanen kan selv en idiot se at den letteste og raskeste hesten sannsynligvis vil vinne løpet. Den tyngste og tregeste vinner sannsynligvis ikke, men så fort det er odds på disse hestene forandre alt seg. Det blir ikke lenger like åpenbart hva som vil være det mest profitable, og slik er det også i aksjemarkedet.

Er det annerledes denne gangen? Jeg tror ikke det, men det gjenstår å se. Det er godt mulig jeg tar feil.

Value: Investing Buy Cheap, Obscure and Out of Fashion.

I disse euforiske tider anbefaler jeg å se klippet under med Bruce Greenwald. Bruce underviser i faget Value Investing på Columbia Business School. Samme skole Ben Graham og David Dodd underviste Warren Buffett.

Kilder: 

AQR – Its Time for a Venial Value Timing Sin
Morningstar
What Works on Wall Street – Jim OShaughnessy

Annet:

Innføring P/B

3 1 vote
Article Rating