Ansvarsfraskrivelse

Aksjefokus er en blogg om aksjer og økonomi. Informasjon som publiseres på nettsiden har som formål å spre kunnskap om disse emnene. Redaktøren kan ikke garantere for eller love noe om fremtidige resultater, basert på informasjonen fra denne siden.

Nettsidens kommentarer, analyser og meninger representerer mine personlige og helt subjektive oppfatninger og kan forandre seg uten plutselig og uten forvarsel. Jeg har gjort og vil gjøre alt jeg kan for å publisere informasjon som er så korrekt og presis som mulig. Men jeg tar forbehold om at det kan forekomme feil og mangler. Investeringer i aksjemarkedet innebærer betydelig risiko. For å forstå hvilken risiko du utsetter deg for anbefaler redaktøren at du utfører egne analyser og søker råd fra en uavhengig og godkjent finansiell rådgiver før du investerer.

Aksjefokus.no fraskriver seg ethvert ansvar for utgifter, tap (både direkte og indirekte) eller skade som oppstår som følge av, eller på noen måte i forbindelse med bruk av informasjonen på nettsiden.

– Martin Bruteig